Еко Покрет Мали Иђош

"Где нема воде – ту нема живота. То је основна потреба човека, коју он мора трајно да обезбеди, пре него што почне да гради своје станиште."
Талес из Милета

Градња, али и реконструкција водоводне и канализационе мреже, један је од главних предуслова за нормално функционисање сваког насељеног места и становништва.

Воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне канализације у реципијенте су отпадне и првенствено воде порекло из јавних установа и домаћинстава или су мешавина употребљене воде из домаћинстава и техничких или атмосферских вода.

Стога, немерљив значај за становнике општине Мали Иђош има почетак радова на изградњи централног колектора, а затим и на изградњи канализационе мреже.

Ефекти постојећих система септичких јама и атмосферске канализације вишеструко су штетни са аспекта здравља грађана и утицаја на животну средину.

Рецимо, иако је најстроже забрањено, правном регулативом на више нивоа, врло је честа појава, да због смањења трошкова изградње канализације, стари бунари буду претворени у септичку јаму.

Није потребно детаљније наглашавати да су бунари наша веза са подземним водама, одакле црпимо воду за пиће, а да су септичке јаме места на која се, осим фекалних материја, слива сва кућна и остала хемија, изузетно опасна за живот и здравље грађана. Поред нас и наше деце, ту воду црпимо за поливање и наводњавање биљака, појење животиња итд., а тиме доводимо у директу опасност све карике у ланцу, пресудном за здравље и даље живот.

Стога, Општинска управа Мали Иђош је као свој примарни циљ препознала хитност изградње канализационе мреже на територији насеља.

Прикључењем на канализациону мрежу, елиминисаће се бројни негативни утицаји септичких јама, попут:

  • Септичке јаме узрокују појаву зараза код људи, животиња и биљака
  • Ширења непријатних мириса
  • Преливања и враћања садржаја
  • Стварање влаге у домаћинствима
  • Смањења квалитета земљишта и излагања засада фекалним и другим материјама
Почетак радова на изградњи пречистача отпадних вода, који је почео у октобру месецу ове године, огроман је корак напред ка очувању животне средине, а самим тим и здрављу грађана.

Циљеви кампање

Удружење за заштиту животне средине Самит Група, у сарадњи са Општином Мали Иђош, покренуло је пројекат "Еколошки Покрет Мали Иђош".

    Главни циљеви овог пројекта су:
  • Подизање свести грађана, школске деце и омладине, пословних оператера и представника локалне самоуправе о неопходности прикључења на канализациону мрежу и тиме неутралисања штетних ефеката које производе септичке јаме, те избацивање фекалних и техничких вода у атмосферске канале и реку Кривају.
  • Подизање свести грађана и пословних оператера о неопходности уштеде пијаће воде, јер ће од количина утрошене воде приказане на водомерима утицати и наплаћена количина воде испуштене у канализацију.

Дешавања

Овде можете пратити сва дешавања везана за пројекат Еко Покрет Мали Иђош

ОНЛИНЕ Анкета

Анонимну анкету о еколошком стању унутар општине можете попунити кликом на линк овде или кликом на слику.

Флајери и анкета

Грађанима општине биће подељени флајери и вршиће се анкета на улицама Малог Иђоша, Ловћенца и Фекетића.

Предавања за основце

За ученике од 5. до 8. разреда основних школа наше општине биће организовано предавање на тему заштите и очувања животне средине.

Контакт

За било какву информацију слободно нас контактирајте путем Контакт форме.